ข่าวและประกาศ

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2. เพ…

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจำแนกประเภทของสื่อสิ่งพิม#8230;